Mary Tyler Moore'i 'Naeratuse taga': kauaaegne austaja näeb tagasi

Michael D. Kelley - tavatuudio ja stuudiolehe TV täiteprodutsent ja kaasomanik - meenutab teleriikooni sooja meenutamisega