'Grey anatoomia', 'Scrubsi', 'Maja' jt kõlab uuesti, et tänada esimesi reageerijaid (VIDEO)

Lisaks sellele avaldavad 'Doogie Howseri' Neil Patrick Harris, Grey anatoomia tähed ja palju muud praeguses kriisis tervishoiutöötajatele austust.